ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho parabol \(\left( P \right):y = a{x^2} + bx + 2\) biết rằng parabol đó cắt trục hoành tại \(x_1=1\) và \(x_2=2\). Parabol đó là:

  • A. \(y = \frac{1}{2}{x^2} + x + 2\)
  • B. \(y =  - {x^2} + 2x + 2\)
  • C. \(y = 2{x^2} + x + 2\)
  • D. \(y = {x^2} - 3x + 2\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Parabol (P) cắt Ox tại \(A\left( {1;0} \right),{\rm{ }}B\left( {2;0} \right)\)

  Khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}
  A \in \left( P \right)\\
  B \in \left( P \right)
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a + b + 2 = 0\\
  4a + 2b + 2 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a + b =  - 2\\
  2a + b =  - 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 1\\
  b =  - 3
  \end{array} \right.\)

  Vậy \(\left( P \right):y = {x^2} - 3x + 2\).

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52015

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1