YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( { - 1;\;2} \right)\) và \(B\left( {3;\;1} \right)\) là:

  • A. \(y = \frac{x}{4} + \frac{1}{4}\)
  • B. \(y = \frac{{ - x}}{4} + \frac{7}{4}\)
  • C. \(y = \frac{{3x}}{2} + \frac{7}{2}\)
  • D. \(y =  - \frac{{3x}}{2} + \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử phương trình đường thẳng cần tìm có dạng: \(y = ax + b\,\,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\).

  Đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( { - 1;2} \right),B\left( {3;1} \right)\) nên ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  2 =  - a + b\\
  1 = 3a + b
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a =  - \frac{1}{4}\\
  b = \frac{7}{4}
  \end{array} \right.\).

  Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: \(y = \frac{{ - x}}{4} + \frac{7}{4}\).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52026

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA