• Câu hỏi:

  Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( { - 1;\;2} \right)\) và \(B\left( {3;\;1} \right)\) là:

  • A. \(y = \frac{x}{4} + \frac{1}{4}\)
  • B. \(y = \frac{{ - x}}{4} + \frac{7}{4}\)
  • C. \(y = \frac{{3x}}{2} + \frac{7}{2}\)
  • D. \(y =  - \frac{{3x}}{2} + \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử phương trình đường thẳng cần tìm có dạng: \(y = ax + b\,\,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\).

  Đường thẳng đi qua hai điểm \(A\left( { - 1;2} \right),B\left( {3;1} \right)\) nên ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  2 =  - a + b\\
  1 = 3a + b
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a =  - \frac{1}{4}\\
  b = \frac{7}{4}
  \end{array} \right.\).

  Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: \(y = \frac{{ - x}}{4} + \frac{7}{4}\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC