AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình \(y = kx + {k^2}--3\). Tìm \(k\) để đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ:

  • A. \(k = \sqrt 3 \)
  • B. \(k = \sqrt 2 \)
  • C. \(k = -\sqrt 2 \)
  • D. \(k = \sqrt 3 \) hoặc \(k = -\sqrt 3 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đường thẳng đi qua gốc tọa độ \(O\left( {0;0} \right)\) nên ta có: \(0 = {k^2}--3 \Leftrightarrow k =  \pm \sqrt 3 \).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA