YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = --3{x^2}--2x + 5\). Đồ thị hàm số này có thể được suy ra từ đồ thị hàm số \(y =  - 3{x^2}\) bằng cách

  • A. Tịnh tiến parabol \(y =  - 3{x^2}\) sang trái \(\frac{1}{3}\) đơn vị, rồi lên trên \(\frac{{16}}{3}\) đơn vị.
  • B. Tịnh tiến parabol \(y =  - 3{x^2}\) sang phải \(\frac{1}{3}\) đơn vị, rồi lên trên \(\frac{{16}}{3}\) đơn vị.
  • C. Tịnh tiến parabol \(y =  - 3{x^2}\) sang trái \(\frac{1}{3}\) đơn vị, rồi xuống dưới \(\frac{{16}}{3}\) đơn vị.
  • D. Tịnh tiến parabol \(y =  - 3{x^2}\) sang phải \(\frac{1}{3}\) đơn vị, rồi xuống dưới \(\frac{{16}}{3}\) đơn vị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có

  \(y = --3{x^2}--2x + 5 =  - 3({x^2} + \frac{2}{3}x) + 5\,\, =  - 3({x^2} + 2.x.\frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{9}) + 5\,\, =  - 3{\left( {x + \frac{1}{3}} \right)^2} + \frac{{16}}{3}\)

  Vậy nên ta chọn đáp án A.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52010

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA