• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = --3{x^2}--2x + 5\). Đồ thị hàm số này có thể được suy ra từ đồ thị hàm số \(y =  - 3{x^2}\) bằng cách

  • A. Tịnh tiến parabol \(y =  - 3{x^2}\) sang trái \(\frac{1}{3}\) đơn vị, rồi lên trên \(\frac{{16}}{3}\) đơn vị.
  • B. Tịnh tiến parabol \(y =  - 3{x^2}\) sang phải \(\frac{1}{3}\) đơn vị, rồi lên trên \(\frac{{16}}{3}\) đơn vị.
  • C. Tịnh tiến parabol \(y =  - 3{x^2}\) sang trái \(\frac{1}{3}\) đơn vị, rồi xuống dưới \(\frac{{16}}{3}\) đơn vị.
  • D. Tịnh tiến parabol \(y =  - 3{x^2}\) sang phải \(\frac{1}{3}\) đơn vị, rồi xuống dưới \(\frac{{16}}{3}\) đơn vị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có

  \(y = --3{x^2}--2x + 5 =  - 3({x^2} + \frac{2}{3}x) + 5\,\, =  - 3({x^2} + 2.x.\frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \frac{1}{9}) + 5\,\, =  - 3{\left( {x + \frac{1}{3}} \right)^2} + \frac{{16}}{3}\)

  Vậy nên ta chọn đáp án A.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC