YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = 4{x^2} - 3x - 1\) có dạng nào trong các dạng sau đây?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Parabol \(y = 4{x^2} - 3x - 1\) bề lõm hướng lên do \(a = 4 > 0\).

  Parabol có đỉnh \(I\left( {\frac{3}{8}; - \frac{{25}}{{16}}} \right)\). (hoành độ đỉnh nằm bên phải trục tung)

  Parabol cắt Oy tại tại điểm có tung độ bằng \(-1\). (giao điểm Oy nằm bên dưới trục hoành)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52019

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA