• Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = 4{x^2} - 3x - 1\) có dạng nào trong các dạng sau đây?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Parabol \(y = 4{x^2} - 3x - 1\) bề lõm hướng lên do \(a = 4 > 0\).

  Parabol có đỉnh \(I\left( {\frac{3}{8}; - \frac{{25}}{{16}}} \right)\). (hoành độ đỉnh nằm bên phải trục tung)

  Parabol cắt Oy tại tại điểm có tung độ bằng \(-1\). (giao điểm Oy nằm bên dưới trục hoành)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC