YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biết parabol \(y = a{x^2} + bx + c\) đi qua gốc tọa độ và có đỉnh \(I\left( { - 1; - 3} \right)\). Giá trị a, b, c

  • A. \(a =  - 3,b = 6,c = 0\)
  • B. \(a = 3,b = 6,c = 0\)
  • C. \(a = 3,b =  - 6,c = 0\)
  • D. \(a =  - 3,b =  - 6,c = 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Parabol qua gốc tọa độ \(O \Rightarrow c = 0\)

  Parabol có đỉnh \(I\left( { - 1; - 3} \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
   - \frac{b}{{2a}} =  - 1\\
  a - b =  - 3
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 3\\
  b = 6
  \end{array} \right.\).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52016

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA