• Câu hỏi:

  Cho phương trình: \(\left( {9{m^2}--4} \right)x + \left( {{n^2}--9} \right)y = \left( {n--3} \right)\left( {3m + 2} \right)\). Với giá trị nào của \(m\) và \(n\) thì phương trình đã cho là đường thẳng song song với trục \(Ox\)?

  • A. \(m =  \pm \frac{2}{3};n =  \pm 3\)
  • B. \(m \ne  \pm \frac{2}{3};n =  \pm 3\)
  • C. \(m = \frac{2}{3};n \ne  \pm 3\)
  • D. \(m =  \pm \frac{3}{4};n \ne  \pm 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\left( {9{m^2}--4} \right)x + \left( {{n^2}--9} \right)y = \left( {n--3} \right)\left( {3m + 2} \right)\)

  Muốn song song với Ox thì có dạng \(by + c = 0\,\,,c \ne 0,b \ne 0\)

  Nên \(\left\{ \begin{array}{l}
  9{m^2}--4 = 0\\
  {n^2} - 9 \ne 0\\
  (n - 3)(3m + 2) \ne 0
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m =  \pm \frac{2}{3}\\
  n \ne  \pm 3\\
  n \ne 3\\
  m \ne \frac{{ - 2}}{3}
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m = \frac{2}{3}\\
  n \ne  \pm 3
  \end{array} \right.\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC