ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình: \(\left( {9{m^2}--4} \right)x + \left( {{n^2}--9} \right)y = \left( {n--3} \right)\left( {3m + 2} \right)\). Với giá trị nào của \(m\) và \(n\) thì phương trình đã cho là đường thẳng song song với trục \(Ox\)?

  • A. \(m =  \pm \frac{2}{3};n =  \pm 3\)
  • B. \(m \ne  \pm \frac{2}{3};n =  \pm 3\)
  • C. \(m = \frac{2}{3};n \ne  \pm 3\)
  • D. \(m =  \pm \frac{3}{4};n \ne  \pm 2\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(\left( {9{m^2}--4} \right)x + \left( {{n^2}--9} \right)y = \left( {n--3} \right)\left( {3m + 2} \right)\)

  Muốn song song với Ox thì có dạng \(by + c = 0\,\,,c \ne 0,b \ne 0\)

  Nên \(\left\{ \begin{array}{l}
  9{m^2}--4 = 0\\
  {n^2} - 9 \ne 0\\
  (n - 3)(3m + 2) \ne 0
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m =  \pm \frac{2}{3}\\
  n \ne  \pm 3\\
  n \ne 3\\
  m \ne \frac{{ - 2}}{3}
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m = \frac{2}{3}\\
  n \ne  \pm 3
  \end{array} \right.\).

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52011

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1