ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tìm tọa độ giao điểm của hai parabol: \(y = \frac{1}{2}{x^2} - x\) và \(y =  - 2{x^2} + x + \frac{1}{2}\) là

  • A. \(\left( {\frac{1}{3}; - 1} \right)\)
  • B. \(\left( {2;0} \right),{\rm{ }}\left( { - 2;0} \right)\)
  • C. \(\left( {1; - \frac{1}{2}} \right),{\rm{ }}\left( { - \frac{1}{5};\frac{{11}}{{50}}} \right)\)
  • D. \(\left( { - 4;0} \right),\left( {1;1} \right)\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương trình hoành độ giao điểm của hai parabol:

  \(\frac{1}{2}{x^2} - x =  - 2{x^2} + x + \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{5}{2}{x^2} - 2x - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1 \Rightarrow y =  - \frac{1}{2}\\
  x =  - \frac{1}{5} \Rightarrow y = \frac{{11}}{{50}}
  \end{array} \right.\).

  Vậy giao điểm của hai parabol có tọa độ \(\left( {1; - \frac{1}{2}} \right)\) và \(\left( { - \frac{1}{5};\frac{{11}}{{50}}} \right)\).

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52020

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1