• Câu hỏi:

  Parabol \(y = {m^2}{x^2}\) và đường thẳng \(y =  - 4x - 1\) cắt nhau tại hai điểm phân biệt ứng với:

  • A. Mọi giá trị \(m\)
  • B. Mọi \(m \ne 2\)
  • C. Mọi \(m\) thỏa mãn \(\left| m \right| < 2\) và \(m \ne 0\).
  • D. Mọi \(m<4\) và \(m \ne 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương trình hoành độ giao điểm của parabol \(y = {m^2}{x^2}\) và đường thẳng \(y =  - 4x - 1\):

  \({m^2}{x^2} =  - 4x - 1 \Leftrightarrow {m^2}{x^2} + 4x + 1 = 0{\rm{ }}\left( 1 \right)\)

  Parabol cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt \( \Leftrightarrow \left( 1 \right)\) có hai nghiệm phân biệt \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \Delta ' > 0\\
  a \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  4 - {m^2} > 0\\
  m \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
   - 2 < m < 2\\
  m \ne 0
  \end{array} \right.\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC