• Câu hỏi:

  Giá trị nào của \(m\) thì đồ thị hàm số \(y = {x^2} + 3x + m\) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt?

  • A. \(m <  - \frac{9}{4}\)
  • B. \(m >  - \frac{9}{4}\)
  • C. \(m > \frac{9}{4}\)
  • D. \(m < \frac{9}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cho \({x^2} + 3x + m = 0\) (1) 

  Để đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

  \( \Leftrightarrow \Delta  > 0 \Leftrightarrow {3^2} - 4m > 0 \Leftrightarrow 9 - 4m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{9}{4}\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC