• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = x - 1\) có đồ thị là đường thẳng \(\Delta \). Đường thẳng \(\Delta \) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng:

  • A. \(\frac{1}{2}\)
  • B. \(1\)
  • C. \(2\)
  • D. \(\frac{3}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giao điểm của đồ thị hàm số \(y=x-1\) với trục hoành là điểm A(1;0).

  Giao điểm của đồ thị hàm số \(y=x-1\) với trục tung là điểm B(0; -1).

  Đường thẳng \(\Delta \) tạo với hai trục tọa độ \(\Delta OAB\) vuông tại O. Suy ra

  \({S_{OAB}} = \frac{1}{2}OA.OB = \frac{1}{2}\sqrt {{1^2} + {0^2}} .\sqrt {{0^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2}}  = \frac{1}{2}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC