YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Không vẽ đồ thị, hãy cho biết cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau?

  • A. \(y = {\textstyle{1 \over {\sqrt 2 }}}x - 1\) và \(y = \sqrt 2 x + 3\)
  • B. \(y = {\textstyle{1 \over {\sqrt 2 }}}x\) và \(y = \frac{{\sqrt 2 }}{2}x - 1\)
  • C. \(y =  - {\textstyle{1 \over {\sqrt 2 }}}x + 1\) và \(y =  - \left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2}x - 1} \right)\)
  • D. \(y = \sqrt 2 x - 1\) và \(y = \sqrt 2 x + 7\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\frac{1}{{\sqrt 2 }} \ne \sqrt 2 \) suy ra hai đường thẳng cắt nhau.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52028

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA