• Câu hỏi:

  Hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{x - 2m + 1}}\) xác định trên \(\left[ {0;1} \right)\) khi:

  • A. \(m < \frac{1}{2}\)
  • B. \(m \ge 1\)
  • C. \(m < \frac{1}{2}\) hoặc \(m \ge 1\)
  • D. \(m \ge 2\) hoặc \(m<1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hàm số xác định khi \(x - 2m + 1 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne 2m - 1\)

  Do đó hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{x - 2m + 1}}\) xác định trên \(\left[ {0;1} \right)\) khi \(2m - 1 < 0\) hoặc \(2m - 1 \ge 1\)

  hay \(m < \frac{1}{2}\) hoặc \(m \ge 1\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC