ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{x - 2m + 1}}\) xác định trên \(\left[ {0;1} \right)\) khi:

  • A. \(m < \frac{1}{2}\)
  • B. \(m \ge 1\)
  • C. \(m < \frac{1}{2}\) hoặc \(m \ge 1\)
  • D. \(m \ge 2\) hoặc \(m<1\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hàm số xác định khi \(x - 2m + 1 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne 2m - 1\)

  Do đó hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{x - 2m + 1}}\) xác định trên \(\left[ {0;1} \right)\) khi \(2m - 1 < 0\) hoặc \(2m - 1 \ge 1\)

  hay \(m < \frac{1}{2}\) hoặc \(m \ge 1\).

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52072

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1