• Câu hỏi:

  Parabol (P) có phương trình \(y =  - {x^2}\) đi qua A, B có hoành độ lần lượt là \(\sqrt 3 \) và \(-\sqrt 3 \). Cho O là gốc tọa độ. Khi đó:

  • A. Tam giác AOB là tam giác nhọn.
  • B. Tam giác AOB là tam giác đều.
  • C. Tam giác AOB là tam giác vuông.
  • D. Tam giác AOB là tam giác có một góc tù.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC