• Câu hỏi:

  Bảng biến thiên của hàm số \(y =  - {x^2} + 2x - 1\) là:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Parabol \(y =  - {x^2} + 2x - 1\) có đỉnh I(1;0) mà \(a =  - 1 < 0\) nên hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;1} \right)\) và nghịch biến trên \(\left( {1; + \infty } \right)\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC