ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng \((d_1)\) và \((d_2)\) lần lượt có phương trình: \(mx + \left( {m--1} \right)y--2\left( {m + 2} \right) = 0\), \(3mx - \left( {3m + 1} \right)y--5m--4 = 0\). Khi \(m = \frac{1}{3}\) thì \((d_1)\) và \((d_2)\)

  • A. Song song nhau 
  • B. Cắt nhau tại một điểm 
  • C. Vuông góc nhau 
  • D. Trùng nhau 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi \(m = \frac{1}{3}\) ta có \(\left( {{d_1}} \right):\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}y--\frac{{14}}{3} = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x - 7;\left( {{d_2}} \right):x - 2y--\frac{{17}}{3} = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{{17}}{6}\).

  Ta có: \(\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\) và \( - 7 \ne  - \frac{{17}}{6}\) suy ra hai đường thẳng song song với nhau.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 52033

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1