• Câu hỏi:

  Việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do

  • A. pháp luật quy định.
  • B. cá nhân đề xuất.
  • C. cơ quan phê duyệt.
  • D. tập thể yêu cầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  Việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC