• Câu hỏi:

  Khi báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của người khác là công dân đã thực hiện quyền

  • A. khiếu nại.
  • B. khiếu kiện.
  • C. tố tụng.
  • D. tố cáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  Khi báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của người khác là công dân đã thực hiện quyền tố cáo.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC