• Câu hỏi:

  Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn

  • A. quy ước tập thể.
  • B. nguyên tắc của cộng đồng.
  • C. các quyển của mình.
  • D. nội quy của nhà trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắng các quyển của mình trước pháp luật chứ không phải theo quy ước tập thể hay nguyên tắc cộng đồng hay nội quy riêng của nhà trường.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC