• Câu hỏi:

  Cạnh tranh lành mạnh giữ vai trò là một động lực kinh tế của sản xuất và

  • A. lưu thông hàng hóa.
  • B. san bằng lợi nhuận.
  • C. thúc đẩy độc quyền.
  • D. xóa bỏ giàu-nghèo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  Cạnh tranh lành mạnh giữ vai trò là một động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa vì quy luật cạnh tranh là một trong những quy luật cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC