YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là

  • A. hệ thống bình chứa.
  • B. công cụ sản xuất.
  • C. kết cấu hạ tầng.
  • D. nguồn lực tự nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là công cụ sản xuất.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26875

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA