• Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, một trong những nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động là

  • A. ủy quyền.
  • B. đại diện.
  • C. tự nguyện.
  • D. định hướng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Theo quy định của pháp luật, một trong những nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động là tự do, tự nguyện, bình đẳng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC