ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ ngang nhau thì phải chịu trách nhiệm pháp lí

  • A. khách nhau.
  • B. chênh lệch nhau.
  • C. như nhau.
  • D. đối lập nhau.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ ngang nhau thì phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 26868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1