• Câu hỏi:

  Kiềm chế sự gia tăng dân số là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các

  • A. lĩnh vực xã hội. 
  • B. quy trình hội nhập.
  • C. kế hoạch truyền thông.
  • D. nguyên tắc ứng xử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  Kiềm chế sự gia tăng dân số là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC