YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được

  • A. niêm phong và cất trữ. 
  • B. phổ biến rộng rãi và công khai.
  • C. bảo đảm an toàn và bí mật.
  • D. phát hành và lưu giữ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26871

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA