• Câu hỏi:

  Chị B giám đốc doanh nghiệp X quyết định cho toàn thể nhân viên dưới quyền đi du lịch nước ngoài khi nhận thấy các công ty lữ hành đồng loạt giảm giá. Chị B đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung-cầu?

  • A. Giá cả giảm thì cầu tăng.
  • B. Giá cả tăng thì cầu giảm.
  • C. Giá cả độc lập với cầu.
  • D. Giá cả ngang bằng giá trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  Chị B giám đốc doanh nghiệp X quyết định cho toàn thể nhân viên dưới quyền đi du lịch nước ngoài khi nhận thấy các công ty lữ hành đồng loạt giảm giá. ( Giá giảm nên nhu cầu đi du lịch tăng vì khi đó có lợi hơn cho doanh nghiệp X).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC