YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

  • A. Tham gia hoạt động văn hóa. 
  • B. Đăng kí chuyển giao công nghệ.
  • C. Bồi dưỡng để phát triển tài năng.
  • D. Tiếp cận thông tin đại chúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  Theo quy định của pháp luật, nội dung “Đăng kí chuyển giao công nghệ” không thuộc quyền được phát triển của công dân. Quyền được phát triển của công dân bao gồm các quyền: Tham gia hoạt động văn hóa; Bồi dưỡng để phát triển tài năng; Tiếp cận thông tin đại chúng.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26886

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA