• Câu hỏi:

  Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm tới các

  • A. quy chế đơn vị sản xuất.
  • B. quy tắc quản lí nhà nước.
  • C. quy chuẩn sử dụng chuyên gia.
  • D. quy ước trong các doanh nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm tới các quy tắc quản lí nhà nước.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC