YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Anh A và chị B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Vì đã hứa giúp đỡ chị B nên anh H lãnh đạo cơ quan chức năng yêu cầu chị P nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh A. Thấy chị B được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện vẫn bị loại, anh A đã thuê anh T tung tin đồn chị B thường xuyên phân phối hàng không đảm bảo chất lượng. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

  • A. Anh H và chị B.
  • B. Anh H, chị P, chị B và anh T.
  • C. Anh H, chị B và chị P.
  • D. Anh H, anh A và chị P.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  Anh A và chị B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Vì đã hứa giúp đỡ chị B nên anh H lãnh đạo cơ quan chức năng yêu cầu chị P nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh A (Lãnh đạo H vi phạm khi có sự phân biệt, P làm theo chỉ đạo sai). Thấy chị B được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện vẫn bị loại, anh A đã thuê anh T tung tin đồn (A vi phạm nội dung mọi doanh nghiệp đều có quyền bình đẳng trong hợp tác và cạnh tranh lành mạnh) chị B thường xuyên phân phối hàng không đảm bảo chất lượng.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26915

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA