• Câu hỏi:

  Anh K nghi ngờ gia đình ông B tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã X. Do vội đi công tác, anh T phó công an xã yêu cầu anh S và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông B. Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng khống chế rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai ngày sau, khi anh T trở về vì ông B mới được trả lại tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

  • A. Anh T, anh S và anh K.
  • B. Anh C, anh T và anh S.
  • C. Anh T và anh S.
  • D. Anh S và anh C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  Anh K nghi ngờ gia đình ông B tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã X. Do vội đi công tác, anh T phó công an xã yêu cầu anh S và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông B (xâm phạm chỗ ở). Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng khống chế (xâm phạm thân thể) rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai ngày sau, khi anh T trở về vì ông B mới được trả lại tự do.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC