YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý chị C bỏ phiếu cho ứng cử viên là người thân của mình. Thấy chị C còn băn khoăn, anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu. Anh M đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

  • A. Trực tiếp.
  • B. Phổ thông.
  • C. Ủy quyền.
  • D. Gián tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  anh M nhanh tay gạch phiếu (công dân phải tự tay trực tiếp gạch phiếu hay giữ nguyên các đại biểu định bầu) bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu (công dân phải trực tiếp bỏ phiếu chứ không để người khác bỏ phiếu vào hòm thay mình). Anh M đã vi phạm nguyên tắc trực tiếp khi bầu cử.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26896

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA