• Câu hỏi:

  Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động

  • A. xã hội cần thiết.
  • B. thường xuyên biến động.
  • C. cá thể riêng lẻ.
  • D. ổn định bền vững.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC