YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động

  • A. xã hội cần thiết.
  • B. thường xuyên biến động.
  • C. cá thể riêng lẻ.
  • D. ổn định bền vững.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26876

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA