• Câu hỏi:

  Nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi vì vi phạm pháp luật của mình là trách nhiệm

  • A. pháp lí.
  • B. đạo đức.
  • C. xã hội.
  • D. tập thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A.

  Nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi vì vi phạm pháp luật của mình là trách nhiệm pháp lí.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC