RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Vi khuẩn có cấu tạo đơn giản và kích thước cơ thể nhỏ sẽ có ưu thế:

  • A. Hạn chế sự tấn công của bạch cầu
  • B. Thích hợp với đời sống kí sinh
  • C. Trao đổi chất mạnh, phân chia nhanh
  • D. Dễ phát tán và phân bố rộng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cơ thể có kích thước nhỏ thì diện tích bề mặt lớn, quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn đồng thời kích thước nhỏ thì sự phân chia nhanh, sự tăng số lượng lên nhanh hơn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>