YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Protein có mấy bậc cấu trúc?

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Protein có 4 bậc cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp, cấu trúc bậc 4 là cấp độ phức tạp nhất, thực hiện đầy đủ chức năng của protein trong cơ thể.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA