ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống bao gồm:

  • A. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, hệ thống mở, tự điều chỉnh, thế giới sống liên tục tiến hóa
  • B. Cấp tổ chức dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên, tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
  • C. Thế giới sống liên tục tiến hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác, tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
  • D. Thế giới sống liên tục tiến hóa, tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, cấp tổ chức dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thế giới sống được tổ chức từ thấp đến cao, là những hệ thống mở từ những cấp độ nhỏ nhất là tế bào, có khả năng tự điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh và luôn tiến hóa để hoàn thiện và thích nghi. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA