RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Chức năng của riboxom là:

  • A. Nơi tổng hợp protein
  • B. Điều hòa hoạt động tế bào
  • C. Truyền đạt thông tin di truyền
  • D. Nơi chứa thông tin di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Riboxom có chức năng là đọc mã di truyền trên mARN để gắn các axit amin phù hợp tạo thành protein.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>