YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sinh vật nhân thực gồm những giới nào?

  • A. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật
  • B. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật và giới Động vật
  • C. Giới Nguyên sinh, giới Tảo, giới Thực vật và giới Động vật
  • D. Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sinh vật nhân thực trong các giới sinh vật là giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19212

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA