RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Thành tế bào nhân sơ được cấu tạo từ chất nào?

  • A. Xenlulozơ
  • B. Phospholipit 
  • C. Kitin
  • D. Peptidoglican

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thành tế bào của sinh vật nhân sơ khác với thành tế bào nhân thực, được cấu tạo từ peptidoglican.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>