RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống là:

  • A. Tế bào
  • B. Hệ sinh thái
  • C. Quần thể
  • D. Cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của mọi cơ thể sống. Cơ thể đơn bào cũng có thể thực hiện chức năng sống giống như một cơ thể đa bào phức tạp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>