YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một phân tử ADN có 2700 liên kết hidro, số nucleotit loại Xitozin là 600 Nu, số nucleotit loại Adenin là:

  • A. 450Nu
  • B. 900Nu 
  • C. 1800Nu
  • D. 600Nu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số liên kết hidro = 2A + 3X = 2700, mà  số X = 600 nucleotit, vậy số A = 450 nucleotit.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19338

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON