RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Những hợp chất hữu cơ chính cấu tạo nên tế bào là:

  • A. Cacbohidrat, lipit, protein và xenlulozơ
  • B. Cacbohidrat, lipit, protein và axit nucleic
  • C. Cacbohidrat, lipit, axit nucleic và glicogen
  • D. Cacbohidrat, lipit, protein và axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các hợp chất cơ bản của tế bào là cacbohidrat, lipit, protein và axit nucleic.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>