RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cụm từ "tế bào nhân sơ" dùng để chỉ:

  • A. Tế bào nhiều nhân
  • B. Tế bào có nhân phân hóa
  • C. Tế bào không có nhân
  • D. Tế bào chưa có màng ngăn cách giữa vùng nhân với tế bào chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tế bào nhân sơ là tế bào có vùng nhân chưa được màng bao bọc và ngăn cách với tế bào chất, đồng thời ở tế bào nhân sơ cũng chưa có các bào quan như lục lạp, ti thể.. như ở tế bào nhân thực.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>