RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nhóm sinh vật có đặc điểm như: sinh vật nhân sơ, cơ thể đơn bào,...thuộc giới nào?

  • A. Giới Nguyên Sinh
  • B. Giới Thực Vật
  • C. Giới Khởi sinh
  • D. Giới Động Vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong các giới sinh vật chỉ có giới khởi sinh là các sinh vật nhân sơ, đơn bào.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>