ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Khi phân giải 1 phân tử đường saccarozơ có thể thu được:

  • A. Glucozơ và galactozơ 
  • B. Fructozơ và glucozơ
  • C. Mantozơ và glucozơ
  • D. Deoxiribozơ và galactozơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một phân tử đường saccarozo được cấu tạo từ một phân tử đường glucozo và một phân tử đường fructozo.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT