RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ là:

  • A. Hydro
  • B. Cacbon
  • C. Nito
  • D. Oxy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự thay đổi trong cấu trúc mạch cacbon sẽ làm thay đổi tính chất của phân tử hữu cơ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>