YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc của phân tử protein có thể bị biến tính bởi :

  • A. Liên kết phân cực của các phân tử nước
  • B. Sự có mặt của khí CO2
  • C. Nhiệt độ
  • D. Sự có mặt của khí O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi gặp nhiệt độ cao thì protein có thể bị đông tụ lại, các liên kết trong phân tử bị thay đổi.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON