RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hình dạng của vi khuẩn được ổn định nhờ cấu trúc nào sau đây?

  • A. Tế bào chất 
  • B. Vỏ nhầy  
  • C. Màng sinh chất
  • D. Thành tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thành tế bào giúp ổn định hình dạng của tế bào. Thành tế bào của vi khuẩn được cấu tạo từ peptidoglican.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>