YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chức năng của tARN là:

  • A. Vận chuyển nucleic tới riboxom
  • B. Cùng với protein cấu tạo nên riboxom
  • C. Truyền thông tin từ ADN tới riboxom
  • D. Vận chuyển axit amin tới riboxom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  tARN mang bộ ba đối mã với bộ ba trên mARN đồng thời mang axit amin tương ứng với mã di truyền gắn vào chuỗi polipeptit mà riboxom đang dịch mã.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19253

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA