RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Một gen có chiều dài là 5100 A0, số nucleotit loại Adenin chiếm 20%. Vậy gen có số liên kết hidro là bao nhiêu?

  • A. 3900
  • B. 1200
  • C. 1500
  • D. 3000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số cặp nu trên gen là: 5100/3,4 x 2 = 3000 nu.

  Số nu loại A = 20% x 3000 = 600 nu.

  Vậy số nu loại G = 900 nu.

  Số liên kết hidro = 2A + 3G = 3900 liên kết.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>